top of page
Binnenplaats Montessorischool Op de Kade
Groene golf

Welkom
op de kade

Montessorischool Amsterdam-Oost

Wij zijn een fijne, kleine school in Zeeburg, op de grens tussen het Oostelijk Havengebied en de Indische buurt. Ongeveer 250 leerlingen komen hier elke dag met veel plezier naar school. Ontdek alles over onze visie en aanpak op onze website.

Onze waarden:

Oog voor elkaar

Wij hebben waardering voor de ander en onze omgeving. We zien en we worden gezien. Met individuele aandacht kijken we naar wat iemand nodig heeft: een kind, klasgenoot of een collega. Ook zorgen we actief voor de ruimte om ons heen voor een optimaal leerklimaat. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor vertrouwen en echte verbinding.   

Een oranje vorm

De wereld aan je voeten

Wij zijn de wereldse stad in het klein. Een veilige haven om je thuis te voelen terwijl je met een open en nieuwsgierige blik op ontdekkingstocht gaat. Samen met Amsterdammers vanuit allerlei culturen werken we aan een stevige levensbasis. We doen dat op een respectvolle en ruimdenkende manier.

Lees alles over onze onderwijsvisie:

Het roer in handen

Wij geloven dat als je jong leert om zelfstandig te zijn je opgroeit  tot een zelfredzaam en onafhankelijk mens. Professionele, deskundige begeleiding is hierbij een randvoorwaarde. Wij hebben een grote liefde voor ons vak en zetten ons elke dag in om samen de best mogelijke kwaliteit onderwijs aan te kunnen bieden. Daarin zijn we voortdurend in ontwikkeling en reflecteren we op elkaar en onze eigen werkwijze.

Een licht groene cirkel
Kinderen in bibliotheek Montessorischool Op de Kade
Oranje vorm van een kade
blauw basis logo op de kade
Animatie van woorden
Een groene golf
bottom of page