top of page
Lezend kind in bibliotheek Op de Kade
Groene cirkel Op de Kade

Leren

op de kade

Strip met blauwe cirkels Montessorischool Op de Kade

Ons team

Wij werken elke dag met veel enthousiasme en aandacht op de Kade:

Kevin leerkracht Montessorischool Op de Kade

Kevin
Onderbouw A

Besteedt veel aandacht aan leesplezier en leest zelf ook graag, betrekt kinderen bij hun leerproces, houdt van Italië, goede films kijken en koffie.

Arianna Montessorischool Op de Kade

Arianna
Onderbouw B

Sinds haar vierde jaar al in montessorischolen: lagere school, middelbare school, PABO en nu als leerkracht met veel plezier.

Brenda Montessorischool Op de Kade

Brenda
Onderbouw B

Enthousiaste creatieveling, daadkrachtig, dynamisch & ooghebbend voor ieder kind..!

Anouk leerkracht Montessorischool Op de Kade

Anouk
Onderbouw C

Creatief, nieuwsgierig, betrokken, de leerlingen zich laten verwonderen over hoe een plantje groeit of een beestje kruipt en elke dag samen afsluiten met de vraag: wat heb je vandaag gedaan waar je trots op bent?

Romy leerkracht Montessorischool Op de Kade

Romy
Middenbouw A

Vindt rust en een fijne sfeer in de klas belangrijk, zodat ieder kind op zijn of haar manier zichzelf kan zijn. 

Annemarie leerkracht Montessorischool Op de Kade

Annemarie
Middenbouw A

Sportjournalist met een passie voor muziek, lezen, zwemmen en hardlopen. Deelt graag panna's uit in de pauze.

Michel leerkracht Montessorischool Op de Kade

Michiel
Middenbouw B

Montessoriaan en thuis druk met volkstuin, boeken en koken.

Thijmen leerkracht Montessorischool Op de Kade

Thijmen
Middenbouw B

Met een rustige houding en hier en daar een goocheltruc, zorgend voor een goede sfeer in de klas, zodat leren van en met elkaar vanzelfsprekend wordt.

Jikke leerkracht Montessorischool Op de Kade

Jikke
Middenbouw C

Werkt graag met kinderen, ouders en collega’s aan groei, vindt de planten in haar klas nog wel lastig.

Hille leerkracht Montessorischool Op de Kade

Hille
Bovenbouw A & B

Humor, enthousiast en vrolijk. Houdt van fietsen, koken en Risk.

Vincent leerkracht Montessorischool Op de Kade

Vincent
Bovenbouw A & Remedial teaching

Met plezier leren op maat. 

Willeke leerkracht Montessorischool Op de Kade

Willeke
Bovenbouw B

Geen poespas, maar wel bevlogen, betrokken en benieuwd naar het kind.

Roos leerkracht Montessorischool Op de Kade

Roos
Bovenbouw C

Oog voor ieder kind en zijn of haar unieke talenten. Met een veilige en fijne sfeer in de klas werken we met en leren we van elkaar.  

Hortence leraarondersteuner Montessorischool Op de Kade

Hortence
Leraarondersteuner

Is flexibel, werkt met veel plezier in alle klassen, is graag onder de mensen en houdt van humor.

Mark Intern Begeleider Montessorischool Op de Kade

Mark
Intern Begeleiding

Denkt mee en organiseert wat er nodig is om kinderen, leerkrachten en de school te laten groeien. ​Te vinden tussen de planten, naast de gekko.

Anita beeldende vorming Montessorischool Op de Kade

Anita
Beeldende Vorming

Creatieve oplossingen zoeken, bedenken en maken is spannend en leuk, zo zetten we iedere keer een stap vooruit.

Suzanne groeimindset-klas Montessorischool Op de Kade

Suzanne
Anansi-klas en groeimindset-klas

Vindt het inspirerende aan lesgeven aan kinderen, dat ze zelf zoveel van hén blijft leren.

Sevda leerkracht Montessorischool Op de Kade

Sevda
Administratie

Geniet, leef, lach en ontwikkel met zorg en aandacht voor allen.

Peter conciërge Montessorischool Op de Kade

Peter
Conciërge

Conciërge, klusjes opknapper met kinderen, meubelmaker en fietsfanaat.

Fatima Overblijfcoördinator Montessorischool Op de Kade

Fatima
Overblijfcoördinator

Staat als zorgzame TSO-coördinator elke dag met veel plezier klaar voor onze kinderen!

Malika schoonmaker Montessorischool Op de Kade

Malika
Schoonmaker

Zorgzaam, vrolijk, belangstellend, liefdevol, leergierig. 

Rosanne muziek Montessorischool Op de Kade

Rosanne
Muziek

Muzikaal, vrolijk, ambitieus en houdt van koken & sporten.

Jim
Leerkracht bewegingsonderijs

Portretten_Op de Kade_Jim.png

Initiatiefrijk, eerlijk en betrouwbaar, laten zien hoe leuk bewegen is, veel energie in mijn lessen, kinderen uitdagen op hun eigen niveau. 

Anke extra kracht Montessorischool Op de Kade

Anke
Middenbouw C
& extra kracht

Gaat op 7 december met pensioen en draagt vol vertrouwen het stokje over aan het vrolijke en gemotiveerde jonge team. Hun achtergronden, expertises en interesses zijn heel divers, een verrijking voor Op de Kade.

Marian extra kracht Montessorischool Op de Kade

Marian
Extra kracht

Verbindend en kan goed invoelen wat een kind nodig heeft. 

Cordula schoolleiding Montessorischool Op de Kade

Cordula
Schoolleiding

Waardeert verschillen en de kennis en inbreng van iedereen, neemt twee keer per week voorleeshond Lou mee naar school, doet triathlons (liefst met het team), werd eerst wetenschapper en toen juf, eet plantaardig en schrijft. 

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (mr) denken en beslissen mee over de inhoud, opzet en organisatie van het onderwijs op school. De mr heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld veranderingen in de onderwijskundige doelstellingen van de school, het reglement en de schoolgids. Adviesrecht heeft de mr bijvoorbeeld over de formatie, doelstelling van school, deelname aan onderwijskundige projecten en de bestemming van de leermiddelen. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten.

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar mr@opdekade.amsterdam

Wietske
Ouder

Portretten_Op de Kade_MR 3.png

Michiel
Leerkracht

Michel leerkracht Montessorischool Op de Kade
Thijmen leerkracht Montessorischool Op de Kade

Thijmen
Leerkracht

Portretten_Op de Kade_MR 2.png

Imke
Ouder

Sara
Ouder

Portretten_Op de Kade_MR 1.png
Groene golf

Leerlingenraad

Als het gaat om het maken van afspraken en vaststellen van regels is de mening van de kinderen belangrijk. Een school maak je samen en wij vinden het belangrijk om deze mening te horen. Om deze reden is de leerlingenraad opgericht. Deze leerlingenraad komt 1x per maand bijeen. Agendapunten kunnen ook worden ingebracht door leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten.

Er wordt een verslag gemaakt van de vergadering. Directie of andere personen kunnen uitgenodigd worden om de leerlingenraad bij te wonen of om vragen te beantwoorden van de leerlingen. Een leerkracht begeleidt de vergaderingen. De leerlingenraad heeft een budget ter beschikking.

Ouderraad

Aan onze school is een actieve OuderRaad (OR) verbonden, georganiseerd vanuit de vereniging ‘Vrienden van de 8e Montessorischool’. 

 

De OR zet zich actief in om een positieve bijdrage te leveren aan de missie van de 8e Montessorischool. Haar visie is een veilige, inspirerende, warme en open omgeving te creëren waarin kinderen, teamleden en ouders zich in een open gemeenschap welkom en betrokken voelen.

 

De OR organiseert activiteiten gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het stimuleren van de positieve relaties tussen ouders en het team.

Deze activiteiten variëren van bijeenkomsten met klassenouders, om hen in hun rol te ondersteunen, het organiseren van een Herfstmarkt, Zomerfeest of van festiviteiten voor ouders en teamleden om elkaar beter te leren kennen.

 

De Ouderraad stelt zich vraaggericht op. Zij sluit aan bij wat er onder ouders leeft. Ze zal je daarom regelmatig aanspreken om mee te helpen of om jouw ideeën over de school te horen.

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is € 50,00 per kind per schooljaar en wordt via een automatische incasso betaald.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de stadspasregeling. Voor meer informatie kun je terecht bij de administratie.

Tegegemoedkomingen

Minimahuishoudens met schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding. Dat is een tegemoetkoming in de kosten die het kind maakt voor school, sport en deelname aan culturele activiteiten. Voor de scholierenvergoeding komen alle schoolgaande kinderen tot 18 jaar in aanmerking. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de gemeente. Voor hulp bij de aanvraag kun je de Ouder- en Kindadviseur inschakelen.

Mocht je hulp nodig hebben bij de betaling van de ouderbijdrage of een laptop nodig hebben, kijk op deze sites:

Oranje vorm
bottom of page