top of page
Lezend kind in bibliotheek op Montessorischool Op de Kade
Groen vierkant
Groene golf_Op de Kade

Onze visie en organisatie

Gele golf

Dit zijn wij 

Wil je meer weten over waar we voor staan of hoe onze organisatie in elkaar zit? Klik op de knoppen voor alle informatie. 

Op onze school:

...leren kinderen zelfstandig door het leven te gaan. In de klas én daarbuiten. 

Er wordt nogal wat van je verwacht in het leven. Wij stimuleren leerlingen om zelf keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om de 21e eeuw met een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in te gaan.

...zorgen we samen voor onze omgeving.

We leren kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen in het zorgen voor elkaar en voor de omgeving. Het kleine plantje waar elke leerling voor zorgt, staat hier symbool voor. Ook nemen we allerlei lesjes en huishoudelijke taakjes op in de dagelijkse routine binnen en buiten de klas.

...is er aandacht voor eigen tempo en eigen keuzes.

Ieder mens is anders en niet iedereen leert op dezelfde manier. Een extra jaar om écht klaar te zijn voor de volgende stap in plaats van ‘blijven zitten’. Of juist extra uitdaging of een andere aanpak op bepaalde onderdelen. We stimuleren om binnen de kaders te werken aan je eigen pad. En we hebben oog voor de ‘gevoelige periodes’ van een kind, waarin er meer nieuwsgierigheid is naar een specifiek onderwerp, zoals taal, tekenen of biologie. Tot op zekere hoogte bepaalt het kind de eigen leerlijn. 

...werken professionele vakmensen.

De kwaliteit van ons onderwijs staat centraal bij alles wat we doen. Leerkrachten en ondersteuners zetten zich dagelijks met veel toewijding en plezier in voor uitstekend onderwijs. In een inspirerende leeromgeving met inhoudelijke lessen en een fijne sfeer

...leren Amsterdammers van en met elkaar, 
net zoals buiten de schoolmuren.

Binnen de drie jaargroepen werken de jongsten, de middelsten en de oudsten altijd met elkaar samen. Een minimaatschappij van kinderen en leerkrachten met allerlei verschillende culturele en sociale achtergronden. Wij zijn trots op deze gevarieerde afspiegeling van de stad.  

...wordt de montessorivisie op een moderne manier in het onderwijs verwerkt.

We werken met de materialen en uitgangspunten van Maria Montessori en andere moderne methodes. De zintuigen komen daarbij volop aan bod. Zo staat bij ons de ‘voorbereide omgeving’ centraal. Dat betekent dat we er voor zorgen dat de klas altijd gestructureerd, gevarieerd en aantrekkelijk is. Dit geeft kinderen een veilig gevoel en wakkert de leergierigheid aan. Ook koppelen we thema’s aan elkaar die laten ervaren dat alles in de wereld met elkaar samen hangt: heden en verleden, mens en natuur, etc. Dit noemen wij ‘kosmisch onderwijs’. We motiveren leerlingen het hoogst haalbare uit zichzelf te halen en besteden veel aandacht aan vrijheid in eigen ontwikkeling. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid van de leerlingen. Het bevordert goed burgerschap en maatschappelijke bewustwording. “Leer het mij zelf te doen.”

...geven we aandacht aan mentale gezondheid

We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met anderen, lekker in hun vel zitten en kunnen omgaan met teleurstellingen. Met lesjes en activiteiten rondom ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ is het een vanzelfsprekend onderdeel van de dag.

...doen we het samen met thuis.

Opvoeders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer de zelfstandigheid ook thuis wordt gestimuleerd, voorbij de drempel van ons gebouw, werkt een kind voor de lange termijn aan groei en zelfsturing. We vinden het daarom belangrijk dat er thuis ook oog is voor deze manier van leren. 

Onze waarden:

Oog voor elkaar

Wij hebben waardering voor de ander en onze omgeving. We zien en we worden gezien. Met individuele aandacht kijken we naar wat iemand nodig heeft: een kind, klasgenoot of een collega. Ook zorgen we actief voor de ruimte om ons heen voor een optimaal leerklimaat. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor vertrouwen en echte verbinding.   

Oranje vorm

De wereld aan je voeten

Wij zijn de wereldse stad in het klein. Een veilige haven om je thuis te voelen terwijl je met een open en nieuwsgierige blik op ontdekkingstocht gaat. Samen met Amsterdammers vanuit allerlei culturen werken we aan een stevige levensbasis. We doen dat op een respectvolle en ruimdenkende manier.

Het roer in handen

Wij geloven dat als je jong leert om zelfstandig te zijn je opgroeit  tot een zelfredzaam en onafhankelijk mens. Professionele, deskundige begeleiding is hierbij een randvoorwaarde. Wij hebben een grote liefde voor ons vak en zetten ons elke dag in om samen de best mogelijke kwaliteit onderwijs aan te kunnen bieden. Daarin zijn we voortdurend in ontwikkeling en reflecteren we op elkaar en onze eigen werkwijze.

Licht groene cirkel met opening
Lerende en spelende kinderen aan tafels Montessorischool Op de Kade
Golf en kade in blauwe kleur

School
Ondersteunings
Profiel (SOP)

In het SOP kun je lezen welke ondersteuning wij bieden aan onze leerlingen. Want ieder kind verdient passend onderwijs. 

Schoolplan
2024 - 2029

Op onze moderne montessorischool hebben we een veilige en rijke leeromgeving. We hechten veel waarde aan de basisvaardigheden maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve vaardigheden, waarmee we onze leerlingen goed voorbereiden op het het latere leven. Ons schoolplan sluit aan op het koersplan van onze stichting. 

Sociaalveiligheidsplan en pestprotocol

Wij hebben bij ons op school een sociaal-veiligheidsplan en een pestprotocol. Wij hechten aan beide veel waarde. Het is belangrijk voor u als ouders dat je op de hoogte bent van de inhoud.

Sociaal Veiligheidplan

Bij ons Op de Kade hoort een veilig klimaat tot de kern van onze visie. Een veilig klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen werken en leren. Daar werken we elke dag aan. Dat begint al bij het ingaan van de school, als we de kinderen en hun ouders verwelkomen bij de ingang én bij het klaslokaal, elkaar een hand geven en goede morgen wensen. We zien de kinderen werkelijk, zien direct hoe het met een kind gaat en kunnen daar meteen op inspelen.   

Het sociaal-veiligheidsplan beschrijft wat wij verstaan onder sociale veiligheid en bevat protocollen die we gebruiken bij verschillende gebeurtenissen.

Pestprotocol

Omdat de leerlingen werken in drie jaargroepen, wordt veel pestgedrag voorkomen. Komt het toch voor, dan gebruiken we het pestprotocol. Dit is samen met de leerlingenraad opgesteld. De school pakt pesten aan door leerlingen, leerkrachten en ouders bij het probleem te betrekken. Om te kunnen leren is het van het allergrootste belang dat wij een veilige school zijn. Daarom steken we daar veel energie in.

bottom of page