top of page
Donker groene golf
Licht groene cirkel

Aanmelden 
 

Wil je jouw kind aanmelden voor onze school? Dat kan als nieuwe leerling vanaf 3 jaar of als zij-instromer. Lees hier meer over de mogelijkheden en welke acties je moet ondernemen. 

Voor het
eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsten op dezelfde wijze.

Registreren
Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. 
Je meld jouw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van de eerste voorkeur. 

 

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. De data staan hier op de website vermeld. 


Aanmelden voor de informatie ochtend kun je door een e-mail te sturen naar administratie@opdekade.amsterdam


Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.

Wanneer je op www.schoolwijzer.amsterdam.nl  het woonadres én de geboortedatum van jouw kind invult, kun je zien of jouw kind voorrang heeft op onze school.

 

Wat moet u doen?

Als onze school jouw eerste voorkeur is lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet). Lever dit in bij onze school.

 • Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van jouw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van jouw eerste voorkeur, zet je op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.

 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

 • Zodra wij jouw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij je (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. jouw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

 2. jouw kind op een IKC zit;

 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier niet correct zijn;

 4. je gebruikt het formulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van jouw kind (blanco formulier).

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

 

Wanneer er op een school meer geregistreerd zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Jouw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als jouw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door je opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

 

 

 

Geen voorkeursformulier?

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt, kun je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl


Ook kun je dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van jouw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor: 

 • kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 voor 2 november 2023

 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 voor 7 maart 2024

 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 voor 6 juni 2024

 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 voor 7 november 2024

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

1.

Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).

2a.

Het kind heeft een VVE ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

2.b.

Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kindcentrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3.

De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

4.

Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5.

Het kind heeft geen voorrang op deze school.

 

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6.

Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.

Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

8.

Het kind woont buiten Amsterdam.

 

Aanmelden en inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvang je bericht van de school waar jouw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor jouw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Jouw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het kind 4 jaar is en op school begint.

 

Uitzondering:

Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat jouw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten jouw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met je naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

 

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kun je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2446345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

 

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Wij gaan zorgvuldig met de gegevens om. Bekijk hier het Privacy Statement van Staij.

zij instromes

Aanmelden
zij-instromers

 

Door verhuizingen van leerlingen hebben we regelmatig plek voor zij-instroomleerlingen. Heb je interesse of wil je meer weten over onze school? We zijn te bereiken via 020-6922542 en administratie@8emontessorischool.nl

bottom of page